Comunicat d'incidència de vessament d'aigües residuals al riu Tenes

Última revisió 15-03-2019 15:11
15/03/2019

Segons la informació comunicada pel Consorci Besòs-Tordera, aquest matí s’ha detectat una incidència de vessament d’aigües residuals al riu Tenes a través d’un sobreeixidor de clavegueram al Pinar de la Riera.

Per aquest motiu ha intervingut amb caràcter d’urgència l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, que fa tant el manteniment dels col·lectors de sanejament en alta com el manteniment del clavegueram de Lliçà d’Amunt. Aquesta empresa ha detectat una obturació del col·lector aigües avall del punt de vessament, que ha provocat que la canonada s’anés omplint fins a vessar pel sobreeixidor. Aleshores han realitzat una reparació temporal per alliberar el pas de les aigües en direcció a la depuradora de Montornès. La propera setmana passaran un robot per dins la canonada per fer una valoració més completa de la situació del col·lector en aquest punt.

De moment no es té coneixement que el vessament d’aigües residuals en l’interval de temps fins que s’ha fet la reparació hagi provocat danys significatius al medi del riu Tenes.

Riu Tenes
Riu Tenes