Es remprenen les obres municipals

Última revisió 15-05-2020 16:10
13/05/2020

El reinici de les obres municipals forma part de la segona tanda de mesures municipals per combatre els efectes del Coronavirus en la població lliçanenca.

Amb el decret de l’estat d’alarma, van quedar aturades les obres que estava fent la Brigada d’obres municipal, com el camí de vianants de Ca l’Artigues a Ca l’Esteper, reparacions de voreres i clavegueram, i treballs de senyalització viària, que quan s’ha pogut s’han reprès.

El reinici de  les obres municipals, en la mesura del possible i assegurant la seguretat dels treballadors, i  reactivació de les brigades de manteniment: obres, elèctrica i jardineria, es va decidir entre tots els partits polítics amb representació a l’Ajuntament en la segona tanda de mesures municipals per combatre els efectes del Coronavirus en la població lliçanenca.

Ara, la Brigada d’obres municipal està treballant en l’habilitació d’un Centre Municipal Compartit d’Activitats Empresarials en un espai d’Els Galliners o antigues Cases dels mestres, on actualment hi ha l’Escola de Música, concretament al xamfrà entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Barcelona.

Des de principi d’any fins ara, la Brigada d’obres municipal ha realitzat actuacions diverses: pavimentat de la zona de contenidors de la cruïlla dels carrers Ca l’Artigues i Vallespir; reparació de ferm al carrer d’Ausiàs March; preparació de la urbanització del camí peatonal de Ca l’Esteper a Ca l’Artigues; pavimentació de la vorera i la rampa de l’antiga escola Sant Baldiri; pintura vial al barri Mas Bo-Can Lledó; tanca nova en el parc infantil de davant de l’empresa Figueras; adaptació dels tancaments del Banc d’Aliments; reforma interior de la planta soterrani de Protecció Civil; adequació de la nova sala de cycling del Pavelló; arranjaments de voreres (carrers de Puig i Cadafalch 7-11, de Ca l’Artigues 127-129, de Juli Garreta 64, de Víctor Català 52, etc.); connexions de claveguera als carrers de Palamós 17 i Anselm Clavé 190; reparació de ferm al barri Can Ballestà; arranjament del camí peatonal de Can Rovira Nou al Centre Cívic Palaudàries; entre altres.

L’Ajuntament també ha reformat l’interior del magatzem del Centre Cívic Ca l’Artigues per convertir-lo en sala d’activitats i ha posat aires acondicionats a la sala de mestres de l’Escola Bressol Nova Espurna; aquestes dues actuacions han anat a càrrec d’empreses externes.

 

Nou camí de vianants de Ca l'Artigues a Ca l'Estaper
Nou camí de vianants de Ca l'Artigues a Ca l'Estaper