La recollida selectiva no millora

Última revisió 15-07-2019 13:22
15/07/2019

El mal ús dels contenidors de recollida selectiva per part de la població té un elevat cost pel nostre municipi.

El material cada vegada arriba més contaminat d’impropis a la planta de reciclatge i és difícil poder-lo reciclar.

La planta de reciclatge va comunicar a l’Ajuntament, el passat 22 de maig, que no podien acceptar més material provinent del nostre municipi, per la conseqüent pèrdua de diners que suposa fer-ne la gestió.

La planta de reciclatge va fer una caracterització dels percentatges de paper/cartró i impropis d’un camió procedent de la recollida selectiva de l’Ajuntament i un 48,75% era brossa (veure la imatge).

Per reconduir la situació, l’Ajuntament ha hagut d’acceptar una sèrie de condicions per no parar les entrades de selectiva: a partir de l’1 de juny, tot el material que l’Ajuntament porta a la planta de reciclatge es paga a 15€/t, sense fer descomptes a les tones d’entrada. A més, si el material arriba a planta contaminat de tal manera que no es pot aprofitar més d’un 50% de cartró, l’Ajuntament ha de recollir el material i, si no ho fa, se li cobra un cànon d’entrada de 95€/t.