Mascaretes per a tota la població

Última revisió 20-04-2020 16:13
20/04/2020

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de salut pública, anomenada Mascareta Salut, per garantir a tota la població de Catalunya l'accés a mascaretes, amb la finalitat de contribuir a reduir els contagis per Coronavirus. Les mascaretes es distribueixen a les farmàcies, mitjançant un conveni entre el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis Oficials de Farmàcia de Catalunya.

A partir d’avui i, en principi, fins d’aquí a tres mesos, en funció de l'evolució de la crisi sanitària, tots els ciutadans i les ciutadanes que presentin a la farmàcia una targeta d'identificació sanitària (TSI), amb codi CIP o codi SNS, ja siguin de Catalunya o d'altres comunitats autònomes, mutualistes públics o privats, sense cap tipus de restricció, podran rebre mascaretes.

En total es repartiran 14 milions de mascaretes a les farmàcies de forma esglaonada durant 6 setmanes. Aquesta primera setmana se’n distribuiran un milió i mig i les següents s’anirà incrementant. La distribució es farà per tot el territori, proporcionalment a la població.

A Lliçà d’Amunt, cada farmàcia ha rebut una primera remesa de 450 mascaretes, que s’anirà ampliant fins abastar tota la població. Les farmàcies del poble ens recomanen que, si hi ha diferents membres en una mateixa unitat familiar, es desplaci una sola persona a la farmàcia amb totes les targetes. Des de Salut es demana a la ciutadania que no vagi de forma massiva a les farmàcies i s’adquireixin quan realment siguin necessàries i asota un criteri de responsabilitat social, prioritzant els col·ectius següents: 1. persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets; 2. persones laboralment actives; 3. persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa; i 4. la resta de la població.

La primera mascareta dispensada es lliura gratuïtament a càrrec del Servei Català de la Salut sense cap aportació del ciutadà o ciutadana. En principi només se’n dispensarà una unitat per persona, més endavant, i en funció de la disponibilitat d'estoc, hi haurà la possibilitat d’adquirir-ne al cost fixat a la campanya, de 0,76 euros. De tota manera, les farmàcies que tinguin mascaretes adquirides per altres vies, fora d’aquesta campanya, de moment podran vendre les seves mascaretes al preu que estipuli cada farmàcia, a l’espera d’una proposta estatal que marqui preus únics per a cada model de mascareta i eviti així que se n’inflin els preus.

Hi ha diversos tipus de mascareta; les que es lliuren dins de la campanya “Mascareta Salut” són del tipus quirúrgic 2R de triple capa, que eviten que les persones que les porten posades transmetin agents infecciosos, però no protegeixen del contagi. Són d'un sol ús i, per tant, no es poden reutilitzar.

Utilització de les mascaretes

Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s’utilitzin correctament, però no substitueixen les més efectives: la distància de seguretat respecte d’altres persones i la higiene de mans freqüent.

Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:

 • Protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva.
 • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones.

Malgrat això, no totes compleixen les dues funcions.

Les més bàsiques són les mascaretes quirúrgiques. Eviten que les persones que les porten posades transmetin agents infecciosos. Són d'un sol ús i, per tant, no es poden reutilitzar.

Les mascaretes autofiltrants són les que ofereixen més protecció contra el coronavirus, perquè no només eviten que les persones que les porten transmetin la infecció, sinó que també les protegeixen del contagi.  Es diuen autofiltrants perquè filtren les partícules en suspensió exteriors. N’hi ha de tres tipus, en funció del percentatge de protecció que ofereixen davant d’aquestes partícules: FFP1 (les menys efectives), FFP2 i FFP3 (les més efectives). Només són reutilitzables si estan marcades amb la lletra R  i, a més, en la majoria de casos, tenen data de caducitat.

Les mascaretes casolanes no substitueixen les anteriors, però sí que poden tenir una funció higiènica i de barrera per contribuir a impedir la propagació de les gotetes respiratòries que expulsem quan tossim, esternudem o parlem.

Actualment, es recomana l'ús de mascaretes:

 • Per entrar als establiments alimentaris, les farmàcies, els petits comerços i altres espais on es pugui concentrar gent.
 • Pel carrer, si es tracta de vies molt transitades.
 • Per desplaçar-se en transport públic, tant dins dels vehicles com a les estacions.
 • A la feina, quan així ho determini l’empresa en funció del risc d’exposició que hagi establert.
 • A casa, quan s’estigui en situació d'aïllament per diagnòstic o sospita de diagnòstic, i quan s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.

Abans de posar-se-la, cal:

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
 • Col·locar-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas, sense espais entre la cara i la mascareta, només el suficient per poder respirar.

Un cop posada:

 • No s’ha de tocar.
 • Si es toca, cal rentar-se bé les mans.

A l’hora de treure-se-la, cal:

 • Fer-ho des de la part del darrere o les cintes que la subjecten, sense tocar la part que pugui estar contaminada.
 • Llençar-la en una bossa tancada, si és d’un sol ús.
 • Netejar la zona d'ajustament amb la cara, si és una mascareta autofiltrant.
 • Rentar-la a 60 oC si és una mascareta casolana.
 • Rentar-se les mans abans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

És necessari canviar-se la mascareta tan aviat com estigui humida.

 

Vídeos

Com posar i treure la mascareta correctament?

Enllaços