Siguem cívics i facilitem la feina del personal de neteja!

Última revisió 12-04-2020 13:10
08/04/2020

Fa uns dies l’Alcalde agraïa al personal de neteja i de residus la feina que està fent durant aquest període d’alarma sanitària per mantenir la qualitat del servei.

El servei municipal de residus i neteja no ha deixat de funcionar des de l’inici de la pandèmia i, malgrat les circumstàncies, treballa per garantir la recollida de residus i la neteja i desinfecció de la via pública, equipaments i espais de més afluència, que es fa diàriament. 

Gestió del servei de residus i neteja

El personal s'ha dividit en dos torns de serveis mínims per tal d'assegurar la feina en cas que es produïssin baixes per malaltia. Aquest fet ha reduït la capacitat operativa del servei. Per això, més que mai, hem de ser cívics i facilitar-los la feina. No els fem la tasca més complicada: fem reciclatge i llencem els residus dins dels contenidors! La propera setmana s'augmentarà en tres el nombre de persones de cada torn i també començarà a funcionar una escombradora. 

El personal de neteja i de residus, a més de treballar de forma incansable, també ens vol prevenir i, per això, està deixant els contenidors d’orgànica destapats per evitar a la gent la manipulació de la tapa. De tota manera, seria convenient utilitzar guants d’un sol ús quan es dipositin tot tipus de residus als contenidors (els guants de làtex o nitril que es facin servir s’han de llençar al contenidor de rebuig, en cap cas al contenidor d’envasos).

Consells per a malalts o cuidadors

Recordeu que els residus generats per malats o cuidadors de persones amb Coranavirus s’han de dipositar en una bossa tancada hermèticament dins d’una segona bossa en el contenidor de la resta (gris).

Servei de deixalleria

També recordem que la Deixalleria Municipal i la Deixalleria Comarcal estan tancades al públic mentre duri l’actual situació sanitària, en no considerar essencial, la prestació d’aquest servei (les deixalles que s’hi aporten no requereixen, de forma general, una necessitat prioritària atès que són residus que no es generen de forma diària), tal i com va ordenar la Generalitat de Catalunya. Hem d’evitar, per tant, deixar trastos al carrer i restes de poda i esperar que tornin a obrir les deixalleries.

Facilitem la feina al personal de residus

Facilitem la feina als operaris de neteja i residus, als quals hem d’agrair, com a molts d’altres col·lectius, la tasca que fan en aquests moments tan delicats.

Aquests dies ens continuem trobant amb imatges gens desitjades. Actes incívics d'uns pocs que afecten a tothom i posen en perill la convivència de tot un poble.  

Lamentem profundament aquests actes.

SIGUEM CÍVICS! Tinguem en compte diferents aspectes importants per a la convivència: neteja, soroll, animals de companyia…

MOLTES GRÀCIES!

Siguem cívics i facilitem la feina del personal de neteja!
Siguem cívics i facilitem la feina del personal de neteja!