Participa en la definició dels nous parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries

Última revisió 19-02-2019 14:30
18/02/2019

L’Ajuntament ha encarregat els avantprojectes d’ordenació per aquestes àrees verdes i convida la ciutadania a participar en la definició de formes, usos i activitats.

L’Ajuntament ha encarregat els avantprojectes d’ordenació per les àrees verdes del Parc de Ca l’Artigues i el Parc de Palaudàries. Aquests avantprojectes definiran la futura forma, usos i activitats d’aquests espais urbans i, per això, es durà a terme mitjançant una metodologia participativa. L’administració local convida tota la ciutadania a participar en la definició d’aquests dos parcs urbans.

Hi haurà una primera sessió que consistirà en una passejada conjunta per observar l’estat d’aquests espais i ser més conscients dels aspectes positius i negatius actuals, en la qual es faran fotografies i es penjaran amb el hashtag #elsnousparcs i #lliçamunt. I la segona sessió serà de debat per grups d’interès on es parlarà d’aquestes fotografies i es definirà com volem que siguin els nous parcs de Lliçà d’Amunt.

Les passejades tindran lloc el dissabte 23 de febrer. Per al Parc de Ca l’Artigues, a les 10.30h, amb sortida des del CEIP Rosa Oriol Anguera I per al Parc de Palaudàries, a les 16.30h, amb sortida des del CEIP Miquel Martí i Pol.

Les sessions de debat tindran lloc el dissabte 9 de març; a les 11h, al Centre Cívic Ca l’Artigues, per al Parc de Ca l’Artigues, i a les 17h, al Centre Cívic Palaudàries, per al Parc de Palaudàries.

Documents adjunts