Torna el Mercat setmanal amb el 100% de les parades cada diumenge

Última revisió 26-06-2020 14:22
26/06/2020

L’ús de mascareta i guants és obligatori si no es pot respectar la distància de seguretat i per poder tocar els productes.

Aquest diumenge 28 de juny el Mercat setmanal ja comptarà amb el 100% de les parades.

Durant gairebé 25 anys, el Mercat setmanal no havia patit mai una aturada com l’obligada per l’estat d’alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. Ha estat tancat durant 7 setmanes. El passat 10 de maig, a partir de l’aixecament gradual de l’estat d’alarma, el  Mercat setmanal va reobrir, però només amb les parades d’alimentació (23), segons les directrius marcades per les administracions estatal i autonòmica. Aquestes directrius han estat les que han marcat la reincorporació de parades d’altres productes. Amb l’entrada a la fase 2 de desconfinament progressiu, el Mercat setmanal va passar de tenir només parades d’alimentació a comptar amb parades de tot tipus, però els paradistes es van dividir en dos torns per assistir-hi en diumenges alternatius (44 parades diferents cada diumenge de forma alterna), per poder respectar les mesures de seguretat establertes, principalment la distància de 2 metres de separació entre parades. Ara, entrats en l’anomenada etapa de represa, el Mercat setmanal torna amb el 100% de les parades tots els diumenges.

Les parades estaran distribuïdes, com sempre, al llarg de l’avinguda dels Països Catalans, entre el carrer de Barcelona i la rotonda del Tricentenari, i al carrer de l’Aliança, entre el carrer de Folch i Torres i l’avinguda dels Països Catalans, a les dues bandes del carrer, però convenientment separades entre elles. Totes les parades hauran de respectar la distància de 0,50 m. amb la parada veïna o, en el seu defecte, posar separadors rígids o semirígids entre elles.

Tothom està obligat a portar mascareta, paradistes i clients, sobretot quan no es pugui respectar la distància interpersonal d’1,50 m. I, els clients només podran tocar els articles a la venda si porten guants d’un sol ús.

El personal municipal de control del mercat tindrà cura que tot funcioni de manera ordenada.

La regidoria de Promoció econòmica demana als compradors l’adopció d’una sèrie de mesures:

  • Utilitzar mascareta si no es pot respectar la distància de seguretat.
  • Evitar aglomeracions en una única parada.
  • Seguir les indicacions del venedor.
  • No tocar els articles si no es porten guants d’un sol ús.
  • Respectar les indicacions del personal municipal de control.
  • No llençar brossa a terra per evitar la brutícia al carrer però també la contaminació virològica.

Per altra banda, els marxants, a més de respectar el Reglament de funcionament intern, també estan obligats a:

  • Utilitzar guants i mascareta, que s’hauran de renovar després de diversos usos i llençar-los separats de la resta de deixalles.
  • Procurar guants d’un sol ús i solució hidroalcohòlica, i paperera per a les deixalles.
  • En la mesura que sigui possible, cobrar amb targeta de dèbit, crèdit, pagament telefònic Bizum o altres.
  • Localitzar el personal municipal de control per realitzar consultes.

 

Pictograma del mercat setmanal
Pictograma del mercat setmanal