Àngela Roca Corts

Biografia

Àngela Roca Corts va nèixer l'any 1953 i viu a Can Lledó. Té el títol de batxillerat i cursos d'ofimàtica, mecanografia i direcció d'empreses. Ha estat administradora de diverses empreses del sector constructiu i, en la darrera legislatura (2011-2015), va ser regidora de Benestar i Família a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. Forma part del partit des de l'any 1987, inicialment, amb la formació Alianza Popular (AP), es va presentar com a candidata pel PP a Martorelles l'any 2007 i, actualment, és Secretària General del PP a Lliçà d'Amunt.

Declaració de béns - mandat 2015-2019

  • A data 21-1-19 no s'ha rebut autorització per a la publicació de les dades

Retribució

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió.

Àngela Roca Corts

Et pot interessar

Última revisió 08/02/2017