Jordi Regales Pou

Biografia

Jordi Regales Pou va nèixer l'any 1979, és veí del centre del poble i pare de dos fills. Treballa en el món de la informàtica des de fa 14 anys i va començar la seva carrera política al 2016. Des de petit ha estat involucrat en el teixit associatiu del poble participant a diverses activitats com Gitanes, teatre, l'Esplai, La Juguesca... En aquesta última ha estat durant 12 anys dins l'organització i hi continua en actiu.

Declaració de béns - mandat 2015-2019

Data recollida de les dades: Juliol de 2016

Data de publicació: Gener de 2019

Retribució

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió.

Jordi Regales Pou

Et pot interessar

Última revisió 08/02/2017