LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple municipal

29 de maig de 2014


El dijous 29 de maig es va celebrar una sessió ordinària del Ple municipal de Lliçà d’Amunt. El resultat de la votació dels punts de l’ordre del dia va ser el següent:

 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1.- Aprovació d'actes anteriors. Es van recollir esmenes a petició d'ERC i de la regidora no adscrita.

2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del 10 de març al 9 de maig de 2014, que van del número 164 al 294.

3.- Donar compte de l'acolliment de l'Ajuntament a les excepcions de la disposició transitòria desena de la LRSAL.

4.- Donar compte dels informes d'Intervenció del primer trimestre de 2014.

5.- Sol·licitud de subvenció consistent en la realització d'actuacions de conservació o manteniment de lleres públiques en tram urbà.

 

 • APROVAT PER UNANIMITAT

 

6.- Conveni de cooperació intermunicipal entre els ajuntaments de Granollers, les Franqueses, Lliçà d'Amunt i Canovelles per la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial dels municipis adherits.

 

 • APROVAT PER UNANIMITAT

 

7.- Cessió a la Generalitat de l'ús de l'equipament municipal del carrer Folch i Torres per la continuïtat de l'escolarització de l'alumnat de secundària pel curs 2014-15.

 

 • PSC: A FAVOR
 • PP: A FAVOR
 • ERC: ABSTENCIÓ
 • CIU: A FAVOR
 • ICV-EUiA: EN CONTRA
 • REGIDORA NO ADSCRITA: ABSTENCIÓ

 

8.- Moció de suport a la candidatura per la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll

 

 •  APROVAT PER UNANIMITAT

 

9.- Afers urgents. No hi ha afers urgents.

 

10.- Mocions

 

Moció respecte el Manifest de La Vall del Tenes sobre el Dret a Decidir. Presentada conjuntament per ERC, CIU i ICV-EUiA.

 

 • PSC: A FAVOR
 • PP: EN CONTRA
 • ERC: A FAVOR
 • CIU: A FAVOR
 • ICV-EUiA: A FAVOR
 • REGIDORA NO ADSCRITA: A FAVOR

 

Moció de suport al Parlament i al Govern per la consulta del 9 de novembre. Presentada per ERC.

 

 • PSC: A FAVOR
 • PP: EN CONTRA
 • ERC: A FAVOR
 • CIU: A FAVOR
 • ICV-EUiA: A FAVOR
 • REGIDORA NO ADSCRITA: A FAVOR

 

Moció pel retorn de les competències, que van ser delegades a l'alcalde i a la Junta de Govern a la sessió del Ple de 22 de jyny de 2011 (competències sobre accions administratives i judicials, preus públics i plans d'emergència), al Ple Municipal. Presentada per ERC.

 • APROVAT PER UNANIMITAT  amb l'excepció de les competències relatives als Plans d'emergència.

 

Moció per l'aprovació del Decàleg de bones pràctiques en la comunicació local. Presentada per ERC.

 • APROVAT PER UNANIMITAT 

 

11.- Preguntes

 

ICV-EUiA va fer preguntes sobre: la reparació i millora dels carrers i voreres, el trànsit al c. de Francesc Macià i la rotonda de Ca l'Esteper.


Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Escut Ajuntament

  Escut Ajuntament

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75