LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

27 de novembre de 2014


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1.- Aprovació de les actes anteriors
2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
3.- Donar compte de l'Informe d'Intervenció del tercer trimestre de 2014
4.- Aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia
5.- Nomenament del Jutge de Pau titular de Lliçà d'Amunt
6.- Afers urgents
7.- Mocions
8.- Preguntes

 


Horari
19 h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Centre Cívic de Palaudàries

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Escut Ajuntament

    Escut Ajuntament

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75