LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió extraordinària del Ple Municipal

2 de juliol de 2015


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1.- Aprovació de l'acta anterior

 

APROVAT PER UNANIMITAT


2.- Donar compte del decret de designació dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació d'atribucions de l'Alcaldia


3.- Donar compte del decret de delegacions específiques de l'Alcaldia


4.- Donar compte del decret de nomenament dels Tinents d'Alcalde


5.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus


6.- Aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple municipal

 

APROVAT PER UNANIMITAT


7.- Aprovació de la delegació d'atribucions del Ple a la Junta de Govern Local

 

PSC: A FAVOR

ERC: ABSTENCIÓ

ICV-EUiA: ABSTENCIÓ

PP. A FAVOR

CiU: EN CONTRA


8.- Constitució de les Comissions Informatives

 

PSC: A FAVOR

ERC: A FAVOR

ICV-EUiA: ABSTENCIÓ

PP. A FAVOR

CiU: A FAVOR


9.- Constitució de la Comissió Especial de Comptes

 

APROVAT PER UNANIMITAT


10.- Nomenament de representants de l'Ajuntament en altres organismes

 

APROVAT PER UNANIMITAT


11.- Determinació de les retribucions i de les indemnitzacions dels membres de la Corporació

 

PSC: A FAVOR

ERC: EN CONTRA

ICV-EUiA: EN CONTRA

PP. A FAVOR

CiU: A FAVOR

 


Horari
19 h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran (carrer Folch i Torres, 102-106)

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

  • Ple municipal de 2 de juliol de 2015

    Ple municipal de 2 de juliol de 2015

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75