LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

24 de novembre de 2016


 

 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1.- Aprovació de l’acta anterior

APROVAT PER UNANIMITAT

2.- Donar compte dels decrets de l’Alcaldia. (EXPED 150/2016)

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia que van del 12 de setembre al 4 de novembre.

3.- Aprovació inicial del pressupost municipal 2017. (EXPED 147/2016)

APROVAT AMB VOT EN CONTRA DEL PP

4.- Aprovació provisional de la Modificació del POUM pel que fa a l’alçada reguladora màxima de la zona 12 industrial. (PLAGE 5/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

5.- Adjudicació de les obres del projecte de Casal de la gent Gran a Palaudàries. (EXPED 124/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

6.- Suspensió de llicències en els àmbits qualificats de zona 8 Ordenació especial. (EXPED 154/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

7.- Aprovació de la liquidació de les Contribucions especials del Projecte d’urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer. (EXPED 83/2013).

APROVAT PER UNANIMITAT

8.- Aprovació de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats. (EXPED 151/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

9.- Imposició de sanció per l’incompliment de l’ordenança sobre la tinença d’animals potencialment perillosos. (SANCI 20/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

10.- Sol·licitud de comptabilitat per realitzar funcions com a formador en l’àmbit privat. (EXPED 152/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

11.- Sol·licitud de compatibilitat per realitzar actes de protocol. (EXPED 153/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

12.- Moció de suport als 25 anys de la Marató de TV3. (EXPED 155/2016).

APROVAT PER UNANIMITAT

13.- Afers urgents

No hi ha afers urgents

14.- Mocions

El PSC presenta una moció per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

APROVAT PER UNANIMITAT

El PP presenta una moció per a la rebaixa dels impostos municipals.

DENEGADA (14 vots en contra i 2 a favor).

15.- Preguntes

El PP presenta preguntes sobre les competències de regidories, els focs d'artifici de la Festa Major 2016, preguntes del PP a la crònica del Ple de l'Informa't, Festa Major 2016 i Sopar de les Àvies.


Horari
19h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75