LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

30 de març de 2017


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1 .- Aprovació de l’acta anterior.

UNANIMITAT

 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 2 de gener al 10 de març, que van del número 1 al 170.

 

3.- Nomenament de Jutge de Pau titular de Lliçà d’Amunt.

UNANIMITAT

 

4.- Aprovació inicial de la Modificació del pressupost municipal de 2017 pel que fa a la plantilla de personal.

UNANIMITAT.

 

5.- Aprovació definitiva del Pla Especial per a l’assignació d’usos carretera de Calde a Granollers s/núm.

UNANIMITAT

 

6.- Adhesió a la Taula pel desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental.”El Vallès Avança”.

UNANIMITAT

 

7.- Aprovació del Codi de conducta i bon govern per a càrrecs públics de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

UNANIMITAT

 

8.- Aprovació del Conveni de compromís de cessió d’espai per a la implantació d’una planta productiva de cervesa artesana a la finca de Can Malé.

APROVAT AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

 

9.- Imposició de sanció per infracció de l’Ordenança sobre la tinença d’animals potencialment perillosos.

UNANIMITAT

 

10.- Reconeixement de la compatibilitat de tasques de l’arquitecte municipal.

UNANIMITAT

 

11.- Reconeixement de la compatibilitat de tasques d’una regidora de l’Ajuntament.

UNANIMITAT

 

12.- Moció de Suport al Pacte Nacional per una societat digital a Catalunya.

UNANIMITAT

 

13.- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

APROVADA AMB L’ABSTENCIÓ DEL PP

 

14.-Afers urgents.

No n’hi havia.

 

15.- Mocions.

 

ICV-EUiA:

- Moció contra la precarietat dels joves investigadors.

PSC – A FAVOR

ERC – A FAVOR

ICV-EUiA – A FAVOR

CiU – A FAVOR

PP_ EN CONTRA

 

PSC:

- Moció en suport al dret a vot als 16 anys.

PSC – A FAVOR

ERC – A FAVOR

ICV-EUiA – A FAVOR

CiU – A FAVOR

PP_ EN CONTRA

 

- Moció a favor de l’adequació de la ràtio a 20 alumnes

UNANIMITAT

 

PP:

- Moció per a la instal·lació de contenidors de reciclatge d’oli domèstic al municipi.

PSC – EN CONTRA

ERC – EN CONTRA

ICV-EUiA – EN CONTRA

CiU – EN CONTRA

PP_ A FAVOR

 

- Moció per la instal·lació de bancs en el Passeig de Can Salgot.

UNANIMITAT

 

- Moció per al manteniment i la instal·lació de nous elements infantils en el Parc Ibáñez.

PSC – EN CONTRA

ERC – EN CONTRA

ICV-EUiA – EN CONTRA

CiU – EN CONTRA

PP_ A FAVOR

 

- Moció per la instal·lació de càmeres de vigilància en matèria de trànsit i de seguretat en el municipi.

PSC – EN CONTRA

ERC – EN CONTRA

ICV-EUiA – EN CONTRA

CiU – EN CONTRA

PP_ A FAVOR

 

16.- Preguntes.

El PP va formular preguntes en relació a aquests temes: l’adjudicació del contracte per al subministrament d’un camió amb plataforma elevadora; la notícia sobre la inauguració del Casal de la Gent Gran de Palaudàries; la venda del centre logístic de Mango; el cost de la campanya “Donem la cara”; el cost dels processos participatius i de les sessions informatives; les sessions informatives per conèixer la finca de Can Malé; i la senyalització d’aparcaments en el carrer Josep Sebastià Pons.

 

 


Horari
19h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ple ordinari de 30 de març de 2017

    Ple ordinari de 30 de març de 2017

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75