LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

30 de novembre de 2017


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- Aprovació de les actes anteriors.

APROVAT per unanimitat

 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del 12 de setembre al 10 de novembre, que van del número 745 al 1005.

 

3.- Donar compliment de la sentència de resolució parcial del contracte amb IMES.

APROVAT amb l’abstenció d’ERC

 

4.- Aprovació del Conveni per la cessió de terreny per a la instal·lació d’una antena.

APROVAT amb l’abstenció d’ERC

 

5.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl pel desenvolupament del sector Centre, Can Godanya Vell i Can Francí.

APROVAT amb l’abstenció d’ERC

 

6.- Aprovació del Conveni amb la Junta de Compensació de Can Montcau per la liquidació de les obres d’urbanització del Pla Parcial.

Aquest punt es deixa sobre la taula

 

7.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM en relació a al zona d’equipaments del subsector Can Malé Sud 6

APROVAT per unanimitat

 

8.- Afers urgents.

No hi ha afers urgents

 

9.- Mocions

No es presenten mocions

 

10.- Preguntes

El PP presenta preguntes sobre el robatori de material elèctric al polígon de Can Montcau i sobre la situació actual de L’Aliança


Horari
19h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75