LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

25 de gener de 2018


 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1.- Aprovació de les actes anteriors.

Aprovat per unanimitat

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels decrets del 13 de novembre al 31 de desembre de 2017.

3.- Donar compte de la xifra de població de Lliçà d’Amunt, a 1 de gener de 2017

La xifra oficial de població a 1 de gener de 2017 és de 14.933 habitants.

4.- Aprovació del Conveni de Manteniment del sector de Can Montcau amb Punta Na SAU.

Aprovat amb l'abstenció d'ERC

5.- Aprovació del Conveni Urbanístic amb l’INCASOL pel desenvolupament del sector centre.

Aprovat amb el vot en contra d'ERC

6.- Aprovació de l’acta de lliurament d’instal·lacions i formalització d’acord entre l’Ajuntament i Biokit en relació a la zona de Can Malé

Aprovat per unanimitat

7.- Aprovació de la Modificació del POUM per donar compliment a la sentència del recurs contenciós administratiu 107/15

Aprovat per unanimitat

8.- Designació del nou representant de l’Ajuntament a la Taula per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – “El Vallès Oriental avança”

Aprovat amb el vot en contra d'ERC

9.- Compatibilitat de càrrecs d’un regidor de l’Ajuntament, Sr. Albert Iglesias

Aprovat per unanimitat

10.- Compatibilitat de càrrecs d’una treballadora de l’Ajuntament, Sra. Mireia Peiró

11.- Compatibilitat de càrrecs d’una treballadora de l’Ajuntament, Sra. Cristina Gutiérrez

12.- Compatibilitat de càrrecs d’una treballadora de l’Ajuntament, Sra. Eva García

Els punts 10, 11 i 12 s'han votat de forma conjunta i ha estat aprovat per unanimitat.

13.- Afers urgents

No hi ha afers urgents

14.- Mocions

PSC presenta una moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol.

Aprovada per unanimitat

PP presenta una moció per a la defensa de la prisió permanent revisable.

Denegada amb els vots en contra del PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU

15.- Preguntes

ERC presenta preguntes sobre el quiosc del parc, el cost de la cavalcada de reis, el Facebook Lliçà d'Amunt Digital, la pròrroga de la concessió de les instal·lacions de la piscina municipal, la reordenació del trànsit al nucli històric, el carrer de La Fàbrica, el Casal de la Gent Gran de Palaudàries i l'escola d'adults.


Horari
19h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75