LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

31 de maig de 2018


 ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

1.- Aprovació de l’acta anterior.

 

Aprovat per unanimitat

 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

 

3.- Donar compte del Decret de Liquidació del Pressupost 2017

 

4.- Verificació del text refós de la modificació del POUM de Can Malé Sud 6.

 

Aprovat per unanimitat

 

5.- Aprovació del Conveni col·lectiu sobre les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

 

Aprovat per unanimitat

 

6.- Afers urgents

 

No hi ha afers urgents

 

7.- Mocions

 

El PSC presenta una moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania

 

Aprovada amb el vot en contra d'ERC

 

8.- Preguntes

 

ERC presenta preguntes sobre l'auditoria de la xarxa d'aigua, la participació a Can Malé, el Conveni amb l'Incasòl pel desenvolupament del centre, la tarifació social a les escoles bressol municipals, l'inventari d'activitats en sòl no urbanitzable, el camí de vianants a Granollers.


Horari
19h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ple ordinari de 22 de març de 2018

    Ple ordinari de 22 de març de 2018

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75