LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Liquidació del Pressupost del 2013

2 d'abril de 2014


La liquidació del pressupost del 2013 és la més positiva dels darrers 12 anys.


El romanent de tresoreria és de 2.283.376,39 euros i hi ha un superàvit ordinari de 5.352.049 euros. Els ingressos corrents del 2013 sumen 16.641.874,41 euros i les despeses corrents, 11.289.825,91 euros.


El valor del 55% del deute sobre els ingressos corrents també és el més baix dels últims 10 anys (el màxim legal permès és del 110%).


La política de contenció de la despesa que està duent a terme l'Ajuntament està donant els seus fruits.


Una de les mesures d'estalvi adoptades fa dos anys va ser el rescat de la concessió de la majoria dels serveis. 


La recuperació de la gestió del servei de neteja d'edificis municipals (escoles, instal·lacions esportives, llars d'infants, policia...), per exemple, ha suposat un estalvi de 482.784,42 euros en aquests dos anys. De la mateixa manera, la gestió directa del servei d'enllumenat ha suposat, en dos anys, un estalvi d'1.038.698,76 euros, a més de permetre la implentació de mesures de reducció del cost energètic.


L'estalvi aconseguit ha permès:

 

 • Mantenir els serveis que es presten al ciutadà sense haver de fer ajustos. També s'han pogut mantenir majoritàriament les plantilles del servei així com els seus drets laborals.
 • Incrementar quantiosament la despesa en serveis socials i ajudes directes a famílies. Els diferents programes d'ajudes socials s'han incrementat en més del 50% respecte a l'any anterior. També s'ha llogat un nou local pel Banc d'Aliments per tal d'abastar la important demanda de productes alimentaris de la gent necessitada.
 • Finançar nombrosos plans d'ocupació (manteniment de franges contra incendis, reposició de voreres, tal·la d'arbres, canvi de lluminàries...) que suposen millores en els serveis que rep el ciutadà i, a més, permeten que veïns del nostre poble tinguin una oportunitat de feina en aquests temps tan complicats. En total, des de fa un any, s'han contractat 27 persones en diferents plans d'ocupació.
 • L'estalvi també ha permès que no s'hagi hagut de recórrer a nous préstecs i, per tant, el volum del deute municipal, històricament molt alt, s'hagi reduït substancialment.
 • I, s'han congelat la majoria d'impostos. Cal dir que, aquest any 2014, amb la gestió directa d'un nou servei, el d'escombraries, ha permès la reducció de la taxa que paguen els ciutadans en un 10% i per a l'any 2015 està prevista una nova reducció important de la taxa d'escombraries.


Per tot això, els números de la liquidació del pressupost del 2013 encara són més meritoris.


També cal dir que el pagament de Mango en concepte de llicència d'obres ha ajudat a que la liquidació del pressupost del 2013 hagi estat un rècord.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Endeutament municipal

  Endeutament municipal

 • Gràfic d'ingressos i despeses corrents

  Gràfic d'ingressos i despeses corrents

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75