LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

27 de març de 2014


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

 

 

1.- Aprovació de l'acta anterior.

 

2.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia.

 

3.- Donar compte dels informes d'Intervenció del quart trimestre de 2013

 

4.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost municipal de 2013

 

5.- Aprovació inicial de Modificació Pressupostària per crèdit extraordinari

 

6.- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2014-2017

 

7.- Aprovació definitiva de les Contribucions Especials del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.

 

8.- Ratificació del Conveni d'indemnització pel rescat de la concessió del servei de recollida d'escombraries.

 

9.- Aprovació inicial del Reglament del Cementiri Municipal

 

10.- Compatibilitat per a l'exercici d'una activitat particular per part d'un treballador municipal.

 

11.- Moció contra la reforma de Salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs

 

12.- Afers urgents

 

13.- Mocions

 

14.- Preguntes

 


Horari
19 h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran (edifici municipal del carrer Folch i Torres núm. 102 -106)

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Escut Ajuntament

    Escut Ajuntament

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75