LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple municipal

25 de setembre de 2014


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l'acta anterior

 

 • APROVAT PER UNANIMITAT

 

2.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
3.- Donar compte de l'Informe d'Intervenció del segon trimestre de 2014
4.- Aprovació dels comptes generals de l'exercici de 2013

 

 • PSC: A FAVOR
 • PP: A FAVOR
 • ERC: EN CONTRA
 • CIU: ABSTENCIÓ
 • ICV-EUiA: EN CONTRA
 • REGIDORA NO ADSCRITA: EN CONTRA


5.- Aprovació inicial de la Modificació del Pressupost de 2014

 

 • PSC: A FAVOR
 • PP: A FAVOR
 • ERC: EN CONTRA
 • CIU: A FAVOR
 • ICV-EUiA: EN CONTRA
 • REGIDORA NO ADSCRITA: EN CONTRA


6.- Modificació de l'assignació dels grups polítics municipals

 

 • PSC: A FAVOR
 • PP: A FAVOR
 • ERC: EN CONTRA
 • CIU: A FAVOR
 • ICV-EUiA: EN CONTRA
 • REGIDORA NO ADSCRITA: EN CONTRA


7.- Afers urgents

 

No hi ha afers urgents


8.- Mocions

 

- Moció conjunta presentada per ERC, CIU i ICV-EUiA de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014

 

 • PSC: ABSTENCIÓ
 • PP: EN CONTRA
 • ERC: A FAVOR
 • CIU: A FAVOR
 • ICV-EUiA: A FAVOR
 • REGIDORA NO ADSCRITA: EN CONTRA

 

- Moció presentada per CIU sobre un camí per a vianants i bicicletes. Es retira la moció perque el projecte que es sol·licita al text de la moció ja existeix.


9.- Preguntes

 

- ICV-EUiA va fer preguntes sobre els plans d'ocupació, les quotes de l'escola bressol, les despeses i els ingressos de la Festa Major, i l'acte del 10è aniversari del Centre Cívic Palaudàries.

- La regidora no adscrita va reclamar la resposta a le qüestions plantejades en el Ple anterior sobre la despesa jurídica de l'Ajuntament.

- CIU va preguntar sobre la Festa Major, l'agència de viatges i sobre possibles feines realitzades per població immigrada al municipi.


Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Ple del 25 de setembre de 2014

  Ple del 25 de setembre de 2014

 • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

  Ajuntament de Lliçà d'Amunt

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75