LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

25 de maig de 2017


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta anterior.
S’introdueix una esmena a proposta del PP i s’aprova per unanimitat.


2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del dia 13 de març al 5 de maig, que van del 171 al 323.


3.- Donar compte del Decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost exercici 2016.


4.- Donar compte dels Informes d’Intervenció del primer trimestre de 2017


5.- Aprovació inicial modificació Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’Escoles bressol municipal.
Aquest punt es deixa sobre la taula.


6.- Aprovació inicial Reglament de règim intern dels Casals municipals de gent gran de Lliçà d’Amunt.
APROVAT PER UNANIMITAT


7.- Aprovació Pla Local de Joventut 2017-2021.
APROVAT PER UNANIMITAT


8.- Compatibilitat per realitzar funcions de psicòloga educativa en l’àmbit privat.
APROVAT PER UNANIMITAT


9.-Compatibilitat per realitzar funcions d’agent de rentat de vehicles i activitats relacionades amb automoció.
APROVAT PER UNANIMITAT


10.- Moció en relació a les empreses multiserveis a l’administració pública.
APROVADA amb el vot en contra del PP


11.- Afers urgents.

No hi ha afers urgents


12.- Mocions.

No es presenten mocions


13.- Preguntes
El PP presenta preguntes sobre la reactivació de l’EMO, la situació actual de L’Aliança i les deficiències en el so de les gravacions dels plens.

 

 


Horari
19h

Organitzador
Ajuntament

Lloc
Casal de la Gent Gran

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75