LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Un nou espai natural: la Bassa de Can Dunyó

4 de març de 2013


Per gestionar les aigües de pluja que es recullin en el nou poligon del sector Mango s'han construït un tanc de tempesta, un dipòsit connectat a un col·lector, i una bassa de laminació, on s'acumularà l'aigua per sortir al riu de manera pausada. Aquesta bassa, la Bassa de Can Dunyó, es reconvertirà en un espai natural i esdevindrà un indret molt interessant per gaudir del medi natural de Lliçà d'Amunt.

 

La gran superfície del nou polígon del sector Mango ha requerit un disseny específic per gestionar les aigües de pluja que s'hi poden recollir. En aquest sentit cal destacar la construcció de dues instal·lacions destinades només a aquesta qüestió: un tanc de tempesta i una bassa de laminació.

 

El tanc de tempesta és un dipòsit amb una capacitat de 1.000 metres cúbics que està destinat a recollir les primeres aigües d'escorrentia de la pluja que caigui sobre els sostres i els paviments del polígon. Aquestes aigües adquireixen una contaminació important, ja que fan un rentat de les superfícies per on passen, arrossegant sediments, hidrocarburs i petits residus com burilles del tabac, papers, etc. i cal evitar que vagin al medi natural. El dipòsit, que està dissenyat per a la totalitat del polígon, quan estiguin totes les naus construïdes, està connectat al col·lector de sanejament que passa pel riu Tenes mitjançant una canonada específica, de manera que les aigües contaminades es dirigiran a la depuradora de Montornès.


Quan la pluja excedeixi dels 1.000 metres cúbics es dirigirà per un canal obert fins a una bassa de laminació excavada en el terreny natural, amb la funció d'evitar una entrada massiva d'aigua al riu Tenes que pugui causar risc d'inundació en cas que coincideixi amb una riuada. En aquesta indret s'hi acumularà l'aigua durant un període suficient perquè la sortida al riu es faci de manera pausada.

 

Aquesta gran bassa de laminació, reconvertida en un espai natural i situada al costat del riu Tenes en una finca de propietat municipal, és la bassa de can Dunyó. Té una superfície de 2'1 5 hectàrees i uns 10.000 m3 de capacitat i compta amb una zona central d'aigües permanents d'uns 3.700 m2 de superfície i 2.300 m3 d'aigua. Aquestes aigües permanents són d'origen subterrani, ja que en aquest punt hi ha un aquïfer amb un nivell força alt.


El disseny de la bassa més enllà d'acumular-hi l'aigua neta de pluja del sector industrial, s'ha fet amb criteris tècnics que afavoreixin la biodiversitat i la creació de diferents microhàbitats:

 

 • La bassa d'aigües permanents té diferents profunditats i unes vores sinuoses que permetran la col·lonització de diferents espècies vegetals i animals de zones humides.
 • L'illa central ha de donar refugi permanent a diverses espècies de fauna.
 • Les basses temporals i les vores de la bassa central seran un lloc idoni per diferents espècies d'amfibis.
 • Les aus seran un grup de fauna especialment afavorits per l'espai, tant les nidificants com les migratòries.
 • El projecte de plantació, amb unes 2000 plantes autòctones herbàcies, arbustives i arbòries, ha inclòs la utilització de tècniques de bioenginyeria i l'ús de tres espècies en regressió o quasi desaparegudes a la conca del Besòs.
 • S'hi han col·locat altres elements, com pedres i arbres caiguts, per augmentar la diversitat d'hàbitats.
 • La modificació del camí fluvial ha fet guanyar terreny de ribera al riu Tenes.
 • L'aigua acumulada a la bassa servirà per recarregar l'aqüífer, reproduïnt de manera localitzada la infiltració d'aigua de pluja que tenia lloc als terrenys que avui ocupa el polígon.

 

Amb aquesta situació inicial, l'evolució natural de la bassa fa preveure que es converteixi en una zona humida d'interès regional que serà inclosa a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya, per a la qual cosa
caldrà protegir-la i gestionar-la adequadament, així com fomentar el seu coneixement entre la població i promoure'n  una visita responsable. Pràctiques com la caça, la pesca i el bany hi estaran prohibides, així com l'alliberament de fauna exòtica (tortugues de Florida, peixos, rèptils o amfibis comprats a botigues d'animals).


Es comptarà amb un únic punt d'accés per a visitants i un indret d'observació dotat amb un aguait de fusta. A més, en un futur s'hi realitzaran activitats educatives per a escoles i per a la població en general per
difondre la vàlua del medi natural, a banda de projectes de seguiment científic de l'espai que es puguin acordar amb entitats especialitzades.

 

Per tot plegat, la bassa de can Dunyó esdevindrà un indret molt interessant per gaudir del medi natural de Lliçà d'Amunt.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • Bassa de Can Dunyó

  Bassa de Can Dunyó

 • Bassa de Can Dunyó

  Bassa de Can Dunyó

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75