Aprovada la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Última revisió 03-04-2020 13:53
03/04/2020

Ahir dijous, 2 d'abril, es va publicar al DOGC la resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Els requisits bàsics per sol·licitar l’ajut són:

  • Ser una persona física treballadora autònoma i estar donada d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya.
  • Acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019 i en el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

L’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del proper dilluns dia 6 d’abril i fins el 5 de maig. Es podrà gestionar a través del portal de tràmits de la Genralitat de Catalunya: http://web.gencat.cat/ca/tramits/

  

Ajuts per a PIMES
Ajuts per a PIMES