Flexibilització dels requisits per accedir a ajuts de Serveis Socials

Última revisió 11-05-2020 18:52
11/05/2020

L’Ajuntament, adaptant-se a les necessitats del moment, ha flexibilitzat els requisits per accedir a ajuts de Serveis Socials. També ha activat targetes moneder municipals per complementar les beques menjador de menors en risc social.

A causa de la situació d’urgència social actual, causada per les afectacions de la crisi sanitària de la Covid-19 sobre el benestar i l’estabilitat econòmica de les famílies, l’Ajuntament ha actualitzat el Reglament per a la gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social afegint un annex de “Situacions sobrevingudes” perquè també pugui accedir als ajuts  de Serveis Socials qualsevol persona que es trobi en situació socioeconòmica sobrevinguda a causa de la Covid-19 (ERTO, atur, fi de l’activitat i d’altres que puguin sorgir).

La regidoria d’Acció Social també ha variat alguns barems per valorar la situació sòcio-econòmica de les famílies amb la finalitat d’afavorir-los l’accés als ajuts de Serveis Socials.

Targetes moneder municipals

Per altra banda, la regidoria d’Acció Social ha activat 32 targetes moneder municipals per a menors en risc social, nous i de continuïtat, destinades a menjador de les escoles bressols municipals; complements de beques de menjador; joves alumnes de  beques  de menjador de centres ocupacionals de la Vall del Tenes; i menors en risc social en general.

Aquestes targetes moneder s’adjudiquen segons els criteris vigents, actualitzats amb les ajudes socials d’urgència, i estan vinculades al pressupost municipal de la regidoria d’Acció social amb un import de 10.000€.

Flexibilització dels requisits per accedir a ajuts de Serveis Socials
Flexibilització dels requisits per accedir a ajuts de Serveis Socials