Concurs oposició lliure d'una borsa de treball d'administratiu/va, adscrita al departament de recursos humans

Represa dels terminis de la convocatòria. Finalitza termini presentació documentació el 8 de juny de 2020.

Presentació telemàtica de les sol·licituds (plataforma de tràmits en línia)