Concurs públic per a la creació d'una borsa de treball de Tècnica d'Educació Infantil

Reactivació terminis per a la presentació de documentació. Finalitza el termini el 16 de juny de 2020.

Presentació telemàtica de les sol·licituds (plataforma de tràmits en línia)