Convocatòria d'una plaça d'agent de Policia Local per mobilitat horitzontal

Es declara deserta la provisió de la plaça

Convocatòria d'una plaça d'agent de Policia Local per mobilitat horitzontal

Es declara deserta la provisió de la plaça