Concurs públic per a la creació d'una borsa de treball de Tècnica d'Educació Infantil

Anunci aprovació bases i inici termini de presentació de documentació. El RD 463/2020, de 14 de març, estableix la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. En conseqüència, els terminis vinculats als tràmits de les convocatòries vigents queden suspesos. Els nous terminis es fixaran quan perdi vigència l'ementat decret i finalitzi el periode d'alarma.

Concurs públic per a la creació d'una borsa de treball de Tècnica d'Educació Infantil

Anunci aprovació bases i inici termini de presentació de documentació. El RD 463/2020, de 14 de març, estableix la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. En conseqüència, els terminis vinculats als tràmits de les convocatòries vigents queden suspesos. Els nous terminis es fixaran quan perdi vigència l'ementat decret i finalitzi el periode d'alarma.