Consells de Participació

Consell Escolar Municipal

Reunions periòdiques on es reuneixen representants de totes les direccions de escoles bressols, escoles i instituts així com a representant de pares i mares per tal de parlar sobre aspectes importants de la educació al nostre municipi. En aquestes sessions s’aprova el calendari escolar.

Consell d'Infants

El Consell d’Infants és un òrgan estable, amb la finalitat de treballar amb infants del municipi  els valors i principis de la democràcia, sensibilitzar i  conscienciar sobre les necessitats de l’entorn immediat, donar l’oportunitat d’implicar-se en temes i projectes vinculats en la transformació real del municipi i on tinguin  l’oportunitat d’exercir la ciutadania, aportant la seva opinió sobre aspectes relacionats amb la millora del seu poble.

Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble

El Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és el màxim òrgan consultiu i de participació del poble de Lliçà d'Amunt, on els representants de la ciutadania, escollits segons determina el ROM i els representants de l'Ajuntament, debaten els principals afers del municipi.

Reglament

Actas:

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Municipal de Participació Ciutadana.

Consell Sectorial de Cultura

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial de Cultura, CSC a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de la cultura.

Reglament

Actas

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial de Cultura

Consell Sectorial d'Esports

El Consell Sectorial rep el nom de Consell Sectorial d'Esports, CSE a partir d'ara, i és creat de conformitat amb allò que s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest Consell és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que té la funció d'assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració d'informes, dictàmens i qualsevol altre tipus d'aportació i/o recomanació d'interès per a la promoció de l'esport.

Reglament

Actas:

NOTA: No s'han celebrat més reunions del Consell Sectorial d'Esports

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2019 14:07