Justificació dels ajuts per a entitats 2019

Última revisió 07-10-2019 18:28
07/10/2019

Les entitats hauran de justificar l'import dels ajuts atorgats en la convocatòria d'enguany abans del 31 d'octubre.

Totes les entitats que han rebut un ajut econòmic, en aquest any, per al desenvolupament de les seves activitats, han de fer el tràmit de justificació de la subvenció. Per fer-ho cal omplir els formularis adjunts amb les dades requerides i presentar-los telemàticament a través del web muncipal. El termini de justificació pot variar segons l'àmbit d'actuació, tal com s'especifica en cadascuna de les bases de la convocatòria, però la major part de les subvencions s'han de justificar abans del 31 d'octubre.

Documentació per a la justificació

Ajuts per a entitats 2019
Ajuts per a entitats 2019