Col·laboració amb Justícia Juvenil per la inserció laboral

Última revisió 07-10-2019 11:48
07/10/2019

Dins el Pla “Millorem l’Ocupació” s’han atès durant aquest any quatre joves desocupats de 16 a 18 anys del municipi derivats de Justícia Juvenil a través de les mesures de Medi Obert (dos d’ells amb l’ESO no finalitzada).

Des del Pla se’ls ha donat un servei individualitzat d’assessorament formatiu i laboral, a través del qual han elaborat el seu currículum i han fet ús dels diferents canals de recerca de feina públics i privats (des del SEOVT i el SOC fins a portals privats, metacercadors, aplicacions mòbils o autocandidatures).

Actualment tots quatre estan treballant a diferents sectors (indústria i serveis a les persones) i un d’ells a més ha realitzat una formació específica en logística i magatzem a través del projecte Singulars del Consell Comarcal i PIMEC.

Pel que fa a la resta de joves atesos durant l’any al programa (62 fins el moment), el 34% venen derivats de la regidoria d’Acció Social amb la qual es treballa estretament pel seguiment dels mateixos, el 16% derivats de la regidoria d’Educació i els instituts del municipi, i el 6,5% de la regidoria de Joventut. El 37% venen directament, ja sigui a través dels mitjans de la pròpia regidoria i la col·laboració amb el SEOVT, a través de la publicitat i xarxes de l’Ajuntament o bé contactant amb l’OAC.

Gràfic
Gràfic