Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Retribucions dels càrrecs electes

Nom i càrrec Dedicació Sou (brut anual)
Ignasi Simón Ortoll
alcalde

Exclusiva

     50.000 €
jordi juárez heredia
1r tinent d'alcalde

Parcial (24 hores setmanals)

     
     24.000 €
mariona pedrerol villarroya regidora
 

Parcial (20 hores setmanals)

     
     20.000 €
lourdes estéfano orozco
regidora

Parcial (16 hores setmanals)

   
     16.000 €
Albert Iglesias Boza
regidor
Parcial (24 hores setmanals)      24.000 €
fran sánchez castilla
regidor
Parcial (28 hores setmanals)      28.000 €
MANEL BUSQUETS MATEU3a
3r tinent d'alcalde
Parcial (30 hores setmanals)

     30.000 €

 

antonio polo lama

2n tinent d'alcalde

Parcial (23 hores setmanals)      23.000 €

 

La resta de membres que no tenen dedicació exclusiva ni parcial percebran pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 100 euros per sessió.

 

El Ple extraordinari de 29 d'octubre de 2015 va acordar que: els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial i ostenten una representació de l'Ajuntament en un altre organisme, rebran, prèvia justificació, per assistència a reunions d'aquests organismes la quantitat de 100 euros per sessió, sempre i quan no rebin cap tipus de compensació econòmica per part de l'altre organisme.

 

 

S'estableix per als grups polítics municipals, les següents assignacions:

 

  • Per a cada grup: 400 euros cada mes.
  • Per a cada regidor: 120 euros cada mes.

 

Anterior legislatura

Retribucions dels membres de la Corporació legislatura 2011-2015

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75