Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Comissions informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TEMES SECTORIALS

 

PSC

 Mariona Pedrerol Villarroya
 

ERC

Mercedes Mateo Fiérrez

 

ICV-EUIA

Antonio Polo Lama

 

PP

Àngela Roca Corts

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

 

PSC

 Lourdes Estéfano Orozco

 

ERC

Jordi Regales Pou

 

ICV EUIA

Francesc León Cuenca

 

PP

Àngela Roca Corts

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

 

PSC

Jordi Juárez Heredia

 

ERC

Iban Martínez i Asensio

 

ICV EUIA

Antonio Polo Lama

 

PP

Francisco Javier Millán Vidal

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

PSC

Jordi Juárez Heredia

 

ERC

Iban Martínez i Asensio

 

ICV EUIA

Francesc León Cuenca
 

PP

Francisco Javier Millán Vidal

 

CIU

Manel Busquets Mateu

 

 

Calendari: les Comissions informatives tenen lloc el dijous anterior a la celebració del ple municipal, ja sigui ordinari o extraordinari. Aquestes sessions no estan obertes al públic.

 

Funcions: Les comissions informatives són òrgans d'estudi, informe o consulta que tracten els assumptes que s'han de sotmetre al ple i que els correspongui per raó de la matèria. Cada ajuntament crea i determina el nombre i l'àmbit, i estan integrades per totes les forces polítiques en proporció al nombre de regidors que tenen al Ple.

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75