Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Junta de Govern Local

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Calendari: les sessions de la Junta de Govern Local es celebren els dilluns, a les 18 h, a l'Ajuntament. Aquestes sessions no estan obertes al públic, excepte aquelles sessions en les es tracten matèries delegades pel Ple municipal.

 

Funcions: la Junta de Govern Local està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l'alcalde. Assisteix a l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l'alcalde.

 

 

  Actes de la Junta de Govern Local

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75