Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Ple municipal

MEMBRES DEL PLE MUNICIPAL

 

 PSC

 

Ignasi Simón Ortoll  
Jordi Juárez Heredia  
Mariona Pedrerol Villarroya  
Lourdes Estéfano Orozco  
Albert Iglesias Boza  
Fran Sánchez Castilla

 

ERC

 

Joaquim Ferriol i Tarafa  
Iban Martínez i Asensio  
Míriam Remolà i Elvira  
Mercedes Mateo Fiérrez  
Felip Tura i Torra  
Jordi Regales Pou

 

ICV-EUiA

 

Francesc León Cuenca  
Antonio Polo Lama

 

PP

 

Àngela Roca Corts  
Francisco Javier Millán

 

CiU

 

Manel Busquets Mateu

 

 

Calendari: les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebren l'últim dijous de cada mes imparell (en el cas del mes de juliol s'acostuma a celebrar el penúltim dijous), a les 19 h, al Casal de la Gent Gran

 

Funcions: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

 

Ordre del dia dels plesn de 2014

 

 

Ordre del dia dels plesn de 2015

 

 

Ordre del dia dels plesn de 2015 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

Ordre del dia dels plesn de 2016 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

Ordre del dia dels plesn de 2017 (lesgislatura 2015-2019)

 

 

 Cròniques dels plens municipals

 

 Actes dels plens municipals

 

Vídeos dels plens municipals al canal de Youtube de l'Ajuntament

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75