Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Plans d'actuació municipals

Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats

 

 

Al municipi de Lliçà d’Amunt es van començar a organitzar activitats en el camp de la dona des de 1995. Al començament, l’organització anava a càrrec de les regidories de Benestar Social (actualment denominada Regidoria de Gent gran i Benestar i família) i Esports, posteriorment s’hi incorporà la Regidoria de Cultura.

 

Aquest treball ha evolucionat al llarg dels anys i s’ha convertit en el Pla municipal sobre igualtat d’oportunitats, en què de forma transversal hi participen totes les regidories de l’Ajuntament. Aquest Pla preveu unes línies generals d’actuació en diferents àmbits enfocades a potenciar la igualtat entre homes i dones.

 

Anualment es programen una sèrie d’activitats, destinades tant a homes com a dones, agrupades al voltant de dues dates molt significatives: el 8 de març, dia de la Dona Treballadora, i el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

 

Tota la informació actualitzada sobre el tema la podreu trobar en aquesta pàgina, a l'Informa't o bé directament a la Regidoria de Gent gran i Benestar i família, coordinadora del Pla d'igualtat.

 

Obre una porta a la igualtat…Participa-hi!

 

III PLA D’IGUALTAT DONA - HOME 2012-2014. ACTUACIONS I PROJECTES

 

Pla local de joventut

 


El Ple Municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt va aprovar el passat dia 25 de maig el Pla Local de Joventut 2017–2021.

 

El Pla és el document guia que té la Regidoria de Joventut per detectar les necessitats del jovent del municipi i orientar les principals actuacions per respondre-les.

 

El Pla es va iniciar el mes de març de l’any passat amb la realització d’una diagnosi de la realitat juvenil, per detectar les necessitats d'aquest col·lectiu. Aquesta fase és molt important i, a través d’enquestes, dades estadístiques, entrevistes i tallers participatius, s’obtenen les dades necessàries per treballar en el disseny de les actuacions que es realitzaran, en els properes anys, per tal de respondre a aquestes necessitats.

 

Els àmbits prioritaris d’aquest pla, segons les dades recollides, són: la participació juvenil, l’educació i l’ocupació, la cohesió social i la mobilitat i l’àmbit de la salut. A partir d’aquests grans àmbits es desgranen les diferents actuacions.

 

Aquest pla ha estat realitzat gràcies als i les joves del municipi, a l’equip de Joventut, als tècnics, tècniques i altres professionals i als responsables polítics. Han col·laborat el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i la DGJ de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

Pla Local de Joventut de Lliçà d'Amunt 2017-2021

 

 

agenda 21

 

 

L’Agenda 21 local és un projecte a llarg termini per aconseguir millores en la qualitat del medi ambient local i per contribuir a un desenvolupament més sostenible, en sintonia amb el document “Agenda 21” aprovat a la “Cimera de la Terra” celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992.

 

A Lliçà d’Amunt, l’Agenda 21 es va iniciar l’any 2002 amb la redacció de l’auditoria ambiental del municipi, treball realitzat amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. La realització d’una auditoria ambiental permet analitzar l’estat actual del medi ambient des d’un punt de vista global, fixar els objectius de millora i planificar les actuacions necessàries per assolir-los.

 

Durant els mesos de realització de l’auditoria ambiental va tenir lloc el Fòrum 21, que va consistir en diferents reunions obertes a la ciutadania per comentar, debatre i fer aportacions als resultats de la diagnosi i a les propostes del pla d’actuació, aspectes que van ser recollits en els documents finals de l’auditoria.

 

L’Agenda 21 local és un procés obert, dinàmic i participatiu, en què tota la societat s’hi pot involucrar, tant a títol individual com a través d’empreses o entitats associatives i en què cal actualitzar periòdicament els objectius.

 

 

Documents finals de l’auditoria ambiental de Lliçà d’Amunt, elaborats per la consultora Fundació CIREM:

 

Memòria descriptiva – PDF- 4.3 MB

Diagnosi ambiental – PDF- 2.1 MB

Pla d'acció ambiental – PDF- 447.4 KB

Pla de participació ciutadana – PDF-300.1 KB

 

 

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75