Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Relacions amb la ciutadania

Caraterístiques del web de l'Ajuntament

 

S'ha implantat un Portal de transparència en el web de l'Ajuntament.
Existeix un cercador intern clarament visible en la web de l'ajuntament.

 

Informació i atenció al ciutadà

 

Es pot veure a la portada d'inici, el Mapa de la pròpia Web de l'Ajuntament
Es publiquen les dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions. No disponible actualment.
Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic:

- Catàleg de serveis

- Oficines d'Atenció

- Equipaments

 

Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
S'informa al web sobre la situació i talls de trànsit i/o incidències als serveis municipals:

- Informacions a la secció de notícies

- Informacions  a la secció d'avisos

 

Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) del municipi. No disponible actualment.
Es contempla en la web municipal un espai perquè expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals. En procés
Es contempla al web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes associacions.
Existeixen fòrums de discussió en el web municipal o perfils de xarxes socials

 

Grau de compromís envers la ciutadania

 

Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana.
Existeixen els Consells municipals de participació ciutadana i es publiquen els seus acrods, informes o propostes.
Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos municipals. No disponible actualment.
Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis Municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts a les mateixes. No disponible actualment.
Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació dels serveis. No disponible actualment.

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75