Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Urbanisme i obres públiques

Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

 

Està publicat a la web el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) - PGM i els mapes i els plànols que ho detallen.
Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos.
Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals.
Es publica informació de les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
Es publica informació precisa dels Convenis urbanìstics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanítiques en execució.
Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl.

 

Anuncis i licitacions d'obres públiques

 

Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament.
Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants.
Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.

 

Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

 

Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques.
Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres d'urbanització més importants.

 

Obres públiques, urbanisme i infraestructures

 

S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que està en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).
Es difon periòdicament (almenys semestral) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

Es divulguen els següents indicadors:

- Inversió en infraestructures per habitant (Despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures/Núm. habitants.

- Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme/ingressos totals.

 

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75