Sessió ordinària del Ple municipal

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta del Ple de 25 de març de 2021.  

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 13 de maig al 7 de juliol de 2021.

3.- Correcció d’errada del carrerer municipal.

4.- Festes locals del municipi de Lliçà d’Amunt per a l’any 2022.

5.- Aprovació dels comptes generals corresponents a l’exercici 2020.

6.- Aprovació inicial de la modificació de la Taxa per a la prestació de serveis d’intervenció administrativa d’activitats.  

7.- Aprovació de la delimitació del terme municipal de Lliçà d’Amunt amb Parets del Vallès.  

8.- Resolució dels recursos de reposició contra l’aprovació definitiva de les contribucions especials del carrer Major.  

9.- Sol·licitud de pròrroga de la declaració de zona turística.  

10.- Modificació del conveni de col·laboració del Departament d’Educació per a l’execució de les obres d’ampliació de l’escola Miquel Martí  i Pol per acollir l’Institut – Escola.

11.- Aprovació del conveni amb el Departament d’Educació per a la realització del Pla de Transició al Treball (PTT) d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració.

12.- Afers urgents

13.- Mocions

13.1.- Moció sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears

14.- precs i preguntes.

Preguntes del públic

Les persones que ho desitgin podran formular preguntes,a través del xat del canal de YouTube, sobre els temes tractats a l'ordre del dia del Ple. Es poden presentar preguntes del públic des de l'inici de la sessió, a les 19h, fins a la seva finalització,  moment en el que es respondran.

22/07/2021
Hora inici 19:00
Telemàtic: a través del canal de YouTube municipal

Vídeos

Ple municipal ordinari 22 de juliol de 2021

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-07-2021 14:59