Targeta d'usuari de la deixalleria i bonificació per compostatge

Última revisió 15-01-2019 14:23
15/01/2019

Del 2 de gener al 28 de febrer és el període per sol·licitar la targeta d’usuari de la deixalleria i la bonificació per compostatge domèstic.

La targeta d’usuari de la deixalleria només s’ha de sol·licitar una única vegada i no cal fer cap tràmit addicional perquè s’apliqui la bonificació del 15% prevista a l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida d’escombraries.

Per obtenir la bonificació cal haver utilitzat un mínim de 8 vegades la deixalleria durant l’any, i el descompte s’aplica en la taxa de l’any següent.

La sol·licitud de la targeta es fa presencialment a l’Ajuntament i cal presentar el darrer rebut del pagament de la taxa de recollida d’escombraries (si és un habitatge llogat cal presentar el contracte d’arrendament).

El compostatge domèstic és una pràctica senzilla de reciclatge de les restes vegetals i de la cuina que permet obtenir compost, una terra vegetal que podreu aplicar al vostre jardí i als testos. Si ja ho feu o esteu interessats a fer-ho també podeu sol·licitar una bonificació d’un 15% de la taxa de recollida d’escombraries. La sol·licitud es fa presencialment a l’Oficina de Gestió Tributària i cal presentar el darrer rebut del pagament de la taxa de recollida d’escombraries (si és un habitatge llogat cal presentar el contracte
d’arrendament). Trobareu informació de com convertir-vos en compostaires professionals al web municipal. També podeu demanar un compostador que l’Ajuntament subvenciona al 50%.

Targeta de la deixalleria
Targeta de la deixalleria