Mesures contra la COVID-19 vigents fins al 20 de gener

Última revisió 10-01-2022 09:26
10/01/2022

L’actual situació epidemiològica aconsella prorrogar les restriccions per fer front a l'augment exponencial de casos positius de COVID-19. Continua el toc de queda nocturn (d'1 h a 6 h) per a aquelles localitats que tinguin una incidència acumulada en 7 dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants, com és el cas de Lliçà d'Amunt.

 

MESURES VIGENTS

Activitats socials

 • Es limiten al màxim les bombolles en, màxim 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior i tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.
 • Cal evitar espais amb aglomeracions, especialment si són espais tancats.
 • La mascareta és obligatòria sempre, excepte quan es duu a terme activitat física i en espais naturals com ara boscos o platges.
 • S’especifica, a més, que s’haurà de fer servir el certificat COVID digital de la UE per accedir a zones interiors de restaurants, gimnasos i també per a visitants de residències de gent gran.

Oci nocturn i sales de concert

 • Tancament dels locals d’oci nocturn i sales de concert.
 • Les sales de concert que permetin esdeveniments amb públic, aquest haurà de romandre assegut, amb un aforament del 70%.

Empreses de serveis i comerços

 • Empreses de serveis i comerç minorista, aforament del 70%.
 • Garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada). Entrada esglaonada de públic.
 • Els establiments oberts al públic podran estar oberts fins a les 22 hores màxim, excepte els establiments de serveis essencials, botigues de conveniència i establiments comercials annexos a benzineres.

Restauració

 • Aforament del 50% en zones interiors dels establiments d’hostaleria i restauració. Horari d'obertura fins a les 00:30 hores.
 • A l’interior i a l’exterior de bars i restaurants, màxim 10 persones per taula. Distància d’1,5 metres entre taules.
 • Mentre no es consumeix, s’ha de portar posada la mascareta en tot moment.
 • Horari d'obertura fins a les 00:30 hores màxim.
 • Caldrà utilitzar el certificat COVID digital de la UE.

Cultura, oci i activitats recreatives

 • Aforament del 100% a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres centres culturals.
 • Aforament del 70% en cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, parcs d’atraccions i equipaments cívics.
 • Es recomana una ventilació reforçada en els espais tancats on es puguin concentrar més de 1.000 persones.
 • Aforament del 50% a l’interior dels locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs.
 • Horari d'obertura fins a les 00:30 hores màxim.

Actes i cerimònies civils i religioses

Sales de vetlla, enterraments, cerimònies fúnebres i altres cerimònies:

 • Aforament al 70% en espais tancats i garantir la distància de seguretat i una ventilació adequada.
 • Recomanació d'ajornar altres cerimònies (per exemple casaments i batejos) i reunions de culte.

Treball

 • Recomanar el teletreball i, en cas que sigui impossible, evitar reunir-s’hi per menjar o beure.
 • Instaurar el teletreball a l’administració pública.
 • Evitar viatjar en hores punta. Desplaçar-se preferiblement a peu o en bicicleta.
 • En feines que requereixin activitat presencial, s’ha de garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada).
 • Afavorir torns escalonats de treball, i l’entrada escalonada del públic en àmbits laborals en els quals es realitzi atenció directa al públic.

Educació

 • Recomanar l’ensenyament telemàtic en acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat.
 • Les classes pràctiques podrien impartir-se de forma presencial a condició que es mantinguin les mesures de distància i higiene i prevenció.
 • Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Esport

 • Aforament del 70% en esdeveniments esportius professionals, així com activitats esportives no professionals o federades en espais interiors.
 • Recomanació de les activitats grupals a l’exterior sempre que sigui possible.
 • Curses i activitats exteriors, sortida esglaonada per mantenir la distància.
 • Aforament del 70% en instal·lacions i equipaments esportius tancats com ara gimnasos, sales esportives i d’activitat física.
 • Accés a gimnasos i centres on hi ha activitats físiques, certificat COVID digital de la UE obligatori per accedir-hi.

CERTIFICAT COVID

El certificat COVID digital de la UE és un document que acredita la situació d’una persona respecte a la COVID-19. Facilita la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea i permet accedir a determinats espais, com ara zones interiors de restaurants, locals d’oci nocturn, gimnasos, celebracions amb ball en recintes tancats i també residències de gent gran.

Amb la denominació certificat digital s’inclouen tres opcions d’acreditació igualment vàlides per viatjar:

 • Certificat de vacunació contra la COVID-19.
 • Certificat de recuperació de la COVID-19.
 • Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa.

Les persones que no disposen de targeta sanitària del Sistema de Salut de Catalunya i, per tant, no tenen CIP, podran obtenir el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa amb el seu DNI a través del web: https://certificatproves.catsalut.gencat.cat/

Mesures contra la COVID-19 vigents fins al 20 de gener
Mesures contra la COVID-19 vigents fins al 20 de gener