Adhesió a l'Agenda 2030

Última revisió 08-10-2020 14:35
08/10/2020

L’Ajuntament es compromet a contribuir de forma activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total
169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership). Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni, agenda del desenvolupament vigent fins al 2015, i la seva implementació es fonamenta en una sèrie de principis que en garantiran l’èxit:

 • Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.
 • Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps.
 • Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, països i diferents nivells de govern.
 • Mesurables: s’han de mesurar amb indicadors.
 • Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind).
 • Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
 • Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i mediambiental).
 • Basats en l’experiència adquirida dels ODM.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.

Localització dels ODS de Lliçà d’Amunt

Els governs locals són al centre de l’Agenda 2030 ja que, més enllà de l’objectiu 11 sobre les ciutats i comunitats sostenibles, tots els ODS tenen metes que apel·len directament a les responsabilitats locals. En aquest sentit, la localització és el procés que té en compte el context subnacional en el compliment de l’Agenda, des de la definició dels objectius, la incidència i la sensibilització, fins a la implementació i l’ús d’indicadors per a mesurar i avaluar el procés. Localitzar no significa un canvi radical, sinó una oportunitat per a reorientar les prioritats i polítiques locals, i demostrar el rol dels municipis en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell nacional i global.

Per això, l’Ajuntament ha creat una comissió o grup tècnico-polític i està fent un treball intern, amb totes les regidories, per localitzar les accions que es duen a terme a nivell municipal en relació als objectius de l’Agenda 2030 i, en els propers anys, seguirà una estratègia integral d’alineament de les polítiques locals amb l’Agenda 2030. En aquest sentit, la Diputació ha concedit un ajut a l’Ajuntament, en forma d’assessorament, per elaborar un estudi estratègic dels Objectius de Desenvolupament Sostenible-Agenda 2030 a Lliçà d’Amunt.

Accions de sostenibilitat que ja s’han portat terme

Hi ha moltes accions que porta a terme l’Ajuntament relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible:

 • Inici del canvi de lluminàries dels fanals a LED (Ca l’Esteper i Ca l’Artigues).
 • Edició de cartelleria, fulletons i llibrets que edita l’Ajuntament amb paper reciclat o provinent de boscos sostenibles (PEFC).
 • Compra de vehicles elèctrics.
 • Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 • Plaques solars als equipaments municipals.
 • Impuls de les noves tecnologies per reduir paper a l’Ajuntament.
 • Repartiment de Boc&Rolls a l’alumnat del municipi.
 • Vehicles híbrids de TLA.
 • Foment de l’administració electrònica.
 • Habilitació de quatre pous d’aigua per la neteja viària.
 • Campanya de bosses reutilitzable de foment del comerç local.
 • Projecte Euronet 50/50 d’estalvi d’energia i aigua a escoles i equipaments.

Aquests són alguns exemples, més relacionats amb el Medi ambient, però hi ha moltes més accions d’àmbits diversos: promoció econòmica, ocupació, acció social, salut...N’anirem parlant.