Centre Cívic Ca l'Artigues

Descripció de l'equipament

Equipament sociocultural situat a la planta baixa de l'edifici municipal situat al barri de Ca l'Artigues.

Activitats que organitza

  • Xerrades, tallers i cursos diversos.
  • Espai polivalent per a activitats que s'ofereixen a entitats, grups i persones per organitzar activitats, prèvia sol·licitud al dinamitzador del centre.

Qui pot organitzar activitats al centre cívic?

  • L'Ajuntament
  • Les associacions i entitats.
  • Les persones o grups a títol individual, sempre que ho facin de forma voluntària i sense ànim de lucre ni fins privats, tal com estableixen els criteris de funcionament del centre cívic.

Com ho han de fer?

Sol·licitant l'espai, mitjançant el full de cessió d'espai polivalent, que els facilitarà el dinamitzador del centre cívic, sempre que compleixi les condicions que s'indiquen en aquest full i amb el vist-i-plau del dinamitzador.

Carrer de la Ribera d'Ebre, 81, planta baja 08186   - Lliçà d'Amunt

93 860 73 50

De dilluns a dijous, de 15 h a 21 h i divendres, de 15 h a 19.45 h

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-10-03 14:05:57