Centre Cívic Palaudàries

Descripció de l'equipament

Equipament sociocultural de dues plantes: la planta baixa destinada a activitats de relació social, cursos, tallers i altres activitats. A la primera planta hi ha dos despatxos per a les associacions i una sala polivalent per a reunions, xerrades i altres activiats.
Activitats que organitza

  • Xerrades, jocs de taula, tallers i cursos diversos.
  • Espais polivalents per a activitats que s'ofereixen a entitats, grups i persones per organitzar activitats, prèvia sol·licitud a la dinamitzadora del centre.

Qui pot organitzar activitats al centre cívic?

  • La Regidoria de Participació Ciutadana i també les regidories de Cultura, Joventut, Benestar i Família, Esports, Medi Ambient, etc
  • Les associacions i entitats.
  • Les persones o grups a títol individual, sempre que ho facin de forma voluntària i sense ànim de lucre ni fins privats, tal com estableixen els criteris de funcionament del centre cívic.

Com ho han de fer?

Sol·licitant l'espai, mitjançant el full de cessió d'espai polivalent, que els facilitarà el dinamitzador del centre cívic, sempre que compleixi les condicions que s'indiquen en aquest full i amb el vist-i-plau del dinamitzador.
Entitats que hi tenen seu

  • Associació de Veïns Palaudàries
  • Associació de Veïns Can Roure
  • Associació de Jubilats i Pensionistes de Palaudàries

 

c. del Segre, 65 (Palaudàries) 08186   - Lliçà d'Amunt

93 864 60 10

De dilluns a dijous, de 15 h a 21 h i divendres, de 15 h a 19.45 h

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-10-03 14:06:13