Ajuts de menjador escolar per al curs 2024-25

Última revisió 13-05-2024 14:05
08/05/2024

A partir del 9 de maig i fins 7 de juny de 2024, ambdós inclosos, es poden sol·licitar els Ajuts Individuals de Menjador del curs escolar 2024-2025 atorgats per la Generalitat a través del Consell Comarcal.

Pot ser beneficiari d'aquest ajut l'alumnat matriculat en un centre educatiu del municipi de Lliçà d'Amunt o al Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en el cicle d’infantil i primària i educació secundària obligatòria que compleixi amb els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Si el nen/a està empadronat/ada a Lliçà d’Amunt, però està escolaritzat/da a un altre centre del Vallès Oriental caldrà presentar la sol·licitud al l’Ajuntament on consta empadronat. Si pel contrari el nen/a està escolaritzat/ada en un centre educatiu fora de la comarca del Vallès Oriental s’haurà d’omplir el model de la comarca corresponent.

Us recordem que l’infant pel qual es sol·licita la beca ha de tenir obligatòriament el DNI/NIE/NIF.

Aquest any, es continua prioritzant la presentació de les sol·licituds de forma te­lemàtica a través de la instància genèrica del web municipal, adjuntant el model de sol·licitud del Consell Comarcal degudament omplert i signat per tots els membres que formen la unitat familiar, juntament amb la documentació obligatòria requerida a les bases de la convocatòria, només en els casos que es demani per primer cop l’ajut o hagi variat alguna de les dades aportades l’any anterior.

Per fer el tràmit electrònica­ment cal disposar d’un sistema d'identificació i signatura electrònica. Si no es té, es pot obtenir fàcilment a través de l’IdCAT Mòbil, que permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.

A la pàgina web del Consell Comarcal podreu consultar tota la informació respecte la convocatòria del curs 24-25.

En els ca­sos que no es pugui disposar d’identificació digital o es tingui dificultats per accedir al portal telemàtic, es podrà trucar al telèfon 93 860 72 20 de la regidoria d'Acció social per demanar suport o bé per demanar cita prèvia per fer el tràmit.

Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar, en l’horari i data acordats, a la seu de la regidoria d’Acció Social si­tuada al carrer de Rafael Casanova, 8, 1a planta.

Informació d'interès

Ajuts de menjador escolar per al curs 2024-25
Ajuts de menjador escolar per al curs 2024-25

Et pot interessar