Contractació laboral de tres joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil

Última revisió 18-10-2021 17:58
18/10/2021

El Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), va treure una convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’Ajuntament ja va ser beneficiari d’aquest mateix programa els anys 2017, 2019 i 2020, quan va contractar joves en les mateixes condicions, fruit del qual un jove des d’aleshores forma part de la plantilla municipal.

Per l’exercici actual, la Junta de Govern Local del passat 7 de juny va aprovar la sol·licitud de contractació de tres persones joves beneficiàries dins del Programa de Garantia Juvenil, subvencionat pel SOC, per a les regidories de Comunicació, Medi Ambient
i Atenció a la Ciutadania/Alcaldia. La sol·licitud va ser acceptada i aquests joves van començar les pràctiques a l’Ajuntament el passat mes de setembre.

Com en anteriors convocatòries, la contractació de cada jove en pràctiques és de 6 mesos, no prorrogable pel propi programa i dotada amb 11.000€ per a cadascun d’ells.

L’objectiu del Programa Garantia Juvenil és millorar l’ocupabilitat d’aquests joves amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, per tal de facilitar la seva posterior reincorporació al mercat de treball.

 


"Contractes de treball efectuats d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%”.