La masia de Can Montcau passa a ser municipal

Última revisió 28-02-2024 13:33
28/02/2024

Mango ha assumit el compromís d’invertir 150.000 euros en la rehabilitació per garantir-ne l’estabilitat.

L’Alcalde, Ignasi Simón, en representació de l’Ajuntament, i un representant de l’empresa Punta Na SAU (Mango) van signar, el passat 12 de desembre, davant notari, la cessió per part de l’empresa, de forma gratuïta i a perpetuïtat, de la Masia de Can Montcau, propietat seva, a l’Ajuntament.

La Masia de Can Montcau es troba inclosa al Catàleg de Bens Protegits de Lliçà d’Amunt i està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

A més de la cessió de la titularitat, l’empresa ha assumit el compromís d’invertir 150.000 euros en la rehabilitació bàsica de la coberta i les façanes de la masia per garantir l’estabilitat de la construcció, que properament es durà a terme.

Segons l’escriptura notarial, l’empresa també cedeix a l’Ajuntament la finca on s’ubica la masia, un cop segregada, que ocupa una superfície de 17.500 metres quadrats.

Aquestes cessions ja es recollien en el conveni aprovat pel Ple municipal del 25 de març de 2021, que van signar ambdues parts el 17 de maig del mateix any.

Per altra banda, juntament amb la cessió de la titularitat de la Masia de Can Montcau i la finca, també es va signar la cessió gratuïta, per un període de 20 anys, dels terrenys contigus on s’ubica el circuït de motocròs on se celebren les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes, que ocupen una superfície de 20.942 metres quadrats.

Masia de Can Montcau (foto d'arxiu)
Masia de Can Montcau (foto d'arxiu)