Les obres del Camí de vianants de Ca l'Esteper a Ca l'Artigues a punt de finalitzar

Última revisió 08-10-2020 14:23
07/10/2020

El nou camí, de 3 metres d’amplada i uns 210 metres de llargada, permet enllaçar a peu aquests dos barris.

Aquest matí, l’Alcalde, Ignasi Simón, acompanyat de la regidora de Cohesió social, Feli Romero, i el regidor de Comunicació i Transparència, David Morales, han visitat les obres del camí de vianants que enllaça els barris de Ca l’Esteper i Ca l’Artigues, que es troben a la recta final.

La Brigada d’obres municipal ha format un itinerari pavimen­tat de 3 metres d’amplada i uns 210 metres de llargada, a base de formigó colore­jat, entre els carrers d’Antoni Gaudí de Ca l’Esteper i Ribera d’Ebre de Ca l’Artigues.

L’actuació va començar amb la construcció d’una arque­ta-sobreeixidor de derivació de les aigües pluvials, que es va connectar al torrent Merdanç. Seguidament, es va fer el rebaix de la zona a pavimentar i també la instal·lació dels fonaments per als fanals. Un cop preparada la base del camí, l’empresa con­tractada, Hermanos Bueno, va pavimentar-lo, és a dir, va encofrar i omplir de formigó la base. Finalment, la Brigada elèctrica municipal va instal·lar els fanals de l’enllumenat públic, un total de vuit.

També s’han col·locat bara­nes de fusta en substitució de les de ferro que hi havia. I, es va desmuntar la tanca del cir­cuit de BMX i se’n va col·locar una de nova de simple torsió. A més, s’ha habilitat una es­cala i una rampa des del camí fins a la vorera del carrer de Ribera d’Ebre.

Les obres han tingut un cost d’uns 35.000€.

L’any vinent, un cop el Club de Tenis Ca l’Artigues tingui fet un mur, l’Ajuntament farà una vorera des d’aquest punt fins al Centre Cívic Ca l’Arti­gues.

Aquest camí de vianants de Ca l’Esteper a Ca l’Ar­tigues és utilitzat habitual­ment per veïns i veïnes de la zona per anar i tornar de l’escola, per anar al Cen­tre Cívic o al Patinòdrom, per anar a fer la compra, etc. L’Ajuntament volia fer el camí transitable per millorar la seguretat dels vianants.

L’objectiu de l’administra­ció local és fer una xarxa de camins de vianants que faciliti la mobilitat a peu i en bicicleta entre els barris i connectar, encara més, els barris de Lliçà d’Amunt per­què els parcs, places, comer­ços i equipaments puguin ser fàcilment accessibles des d’altres barris. Amb aquests objectius, els darrers anys l’Ajuntament ha fet diferents camins de vianants: la re­forma del camí de vianants del Centre a La Cruïlla, el del Centre a Can Xicota, el de Can Rovira Nou a Can Ro­vira Vell (i la deixalleria) i el voral de calçada de Ca l’Artigues a Can Farell.