Prevenció d'incendis forestals

Última revisió 26-05-2021 14:42
26/05/2021

Ja s'han iniciat les feines de manteniment de les franges forestals, properament es farà el desbrossament de les herbes de les voreres de tot el municipi i, a partir del 15 de juny, es portarà a terme la inspecció per al desbrossament de parcel·les.

Pel període de màxim risc d’incendis forestals, que va del 15 de juny al 15 de setembre, enguany Lliçà d’Amunt torna a comptar amb tot un seguit de mesures i actuacions rellevants: la difusió d’un Ban municipal; el suport al dispositiu local de vigilància i extinció d’incendis, proporcionat per Protecció Civil de Lliçà d’Amunt (dos vehicles, 6-10 efectius, diàriament); el Pla de Vigilància Complementària d’Incendis Fores-tals, dirigit per la Diputació de Barcelona (ruta diària per Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, 15 de juny-1 de setembre); el pla de manteniment de parcel·les i zones verdes municipals; l’enviament d’una circular informativa als propietaris de parcel·les i l’inici d’expedients disciplinaris i sancionadors als propietaris que no les han mantingut correctament; el manteniment de camins forestals, amb participació de l’Ajuntament i l’ADF, i l’ajut econòmic de la Diputació; i el control de fogueres de Sant Joan i Sant Pere.

El manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que regula la creació de les franges contra incendis, estableix que cal fer un manteniment de la vegetació del perímetre de les zones urbanes que limiten amb sòl forestal. Per aquest motiu, entre els mesos de maig i juny, es portarà a terme aquesta tasca al nostre municipi, amb una extensió afectada de prop de 70 hectàrees. El mes d’abril d’enguany també s’ha realitzat una aclarida d’arbrat d’una part de les franges de protecció, ja que després de 15 anys de la seva obertura, els arbres superaven la densitat establerta per norma. 

Desbrossament de parcel·les

Els propietaris de parcel·les sense edificar estan obligats a mantenir en condicions adequades la seva propietat, tant pel que fa a aspectes sanitaris i ambientals com de prevenció d’incendis. 

La mateixa Llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis en urbanitzacions se suma a l’Ordenança municipal de policia i bon govern al determinar l’obligatorietat de desbrossar la vegetació d’aquests solars, que cal fer abans del 15 de juny, en què comença el període de màxim risc d’incendi forestal. A partir del 15 de juny l’Ajuntament iniciarà una campanya de control de les parcel·les amb la finalitat d’obrir expedients sancionadors a les parcel·les que es troben en pitjor estat de manteniment o que han estan denunciades per aquest motiu.

Fogueres de Sant Joan i Sant Pere

Les persones que vulguin fer fogueres durant aquestes revetlles caldrà que sol·licitin autorització a l’Ajuntament o a la Policia Local, com ja s’ha fet en d’altres anys. Tanmateix, si es produeix una situació d’alt risc d’incendi en aquelles dates, la Generalitat de Catalunya podria decretar la prohibició de totes les fogueres.

Atenció: l’ús de coets pirotècnics està prohibit a TOT el municipi per l’alt risc de calar foc al caure.

Incendi
Incendi