Casals d'estiu, esportiu i jove 2023

Última revisió 26-04-2024 11:42
14/04/2023

Les inscripcions s’han de formalitzar del 17 d’abril al 7 de maig a través de l’oficina virtual de la regidoria d’Esports.

Tenim l’estiu ben a prop i segur que tots els infants i joves de Lliçà d’Amunt tenen moltes ganes de divertir-se i passar unes vacances plenes d’activitats, aventures i experiències per recordar. Per això, l’Ajuntament ha tornat a organitzar tres Casals, un d’esportiu, un de lleure i un tercer dirigit a joves.

En els Casals d’estiu municipals poden participar des d’infants de P3 a joves de 17 anys.

La regidoria d’Infància i Joventut organitza el Casal d’Estiu, juntament amb l’Esplai, i el Casal Jove. I la regidoria d’Esports organitza el Casal d’Esports.

Informació general

 • Dates: del 26 de juny al 28 de juliol, ambdós inclosos.
 • Setmanes: 2, 3, 4 i 5 (2 d’aquestes han de ser consecutives).
 • Horari: de 8:30 a 13h; el Casal Jove, de 9h a 13h (cal respectar els horaris)

Serveis complementaris

 • Acollida matí: de 7:30h a 8:30h (excepte Casal Jove).
 • Acollida migdia: de 13h a 13:30h (gratuït) (excepte Casal Jove).
 • Menjador: de 13h a 15h.
 • Acollida tarda: de 15h a 16:30h (excepte Casal Jove).

Casal d'Esports

 • Cursos: de P3 a 2n d’ESO.
 • Lloc: es fa de forma descentralitzada i es pot escollir entre tres instal·lacions diferents: Pavelló d’Esports (centre urbà); escola Rosa Oriol (Ca l’Artigues) o escola Miquel Martí i Pol (Palaudàries). En aquestes dues escoles es portarà a terme si hi ha un mínim de participants.

En el Casal d’Esports es combinen activitats esportives juntament amb manualitats, jocs, activitats a l’aire lliure, balls, circuits, jocs d’aigua, algun dia de bany a la piscina, etc., sempre segons les edats de cada grup i en els espais i instal·lacions que disposi cada lloc on es realitzi el casal. Hi haurà alguna activitat lúdica extra com per exemple un jornada d’inflables i, per als participants de 1r de Primària a 2n d’ESO, acampada. Totes les activitats estan supervisades pels monitor/es i responsables del Casal d’Esports.

En relació al bany a la piscina, el Casal d’esports de Rosa Oriol i Anguera anirà 2 dies per setmana a la piscina del Club Tennis Ca l’Artigues; el Casal d’esports de Miquel Martí i Pol anirà 2 dies per setmana a la piscina del Club Tennis Serra Esport, aquests dies l'acollida matinal, de 7.30 a 8.30 h, es farà directament a la piscina; i el Casal d’esports del Pavelló anirà entre 4 o 5 dies per setmana a la Piscina municipal segons la disponibilitat que hi hagi a la instal·lació.

Casal d'Estiu

 • Cursos: de P3 fins a 6è de Primària.
 • Lloc: escola Els Picots

El Casal d’Estiu és un casal dirigit a infants de tot el municipi que compta amb el projecte educatiu del Grup Esplai de Lliçà d’Amunt. En aquest casal s’ofereix als i les més petites una educació en el lleure que els permeti aprendre nous valors mentre es diverteixen. Les activitats organitzades combinen jocs a l’aire lliure, tallers, manualitats i banys a la piscina, entre altres. Aquest any se seguirà la temàtica de “Les intel·ligències múltiples”. Els grups d’infants es divideixen per cursos i van sempre acompanyats de les seves respectives monitores i monitors. A més es realitzarà una jornada d’inflables i una sortida de tot el dia fora del municipi. Totes les activitats estan supervisades pels monitors/es i responsables del Casal d’Estiu.

Casal Jove

 • Cursos/edat: de 1er d'ESO a 17 anys
 • Lloc: Institut Hipàtia d'Alexandria. També es farà ús de l’Espai Jove El Galliner per tal que les i els joves coneguin aquest equipament i tots els recursos que hi poden trobar. 

El Casal Jove és un casal pensat per als i les més grans de la casa. En aquest casal es combinen activitats de lleure amb jocs, tallers, activitats a l’aire lliure, jocs d’aigua, piscina, tallers de salut i també es realitzen sortides dins i fora del municipi. A més, participaran a la jornada d’inflables comuna per a tots els casals. Totes les activitats estan supervisades pels monitors/es i responsables del Casal Jove. 

Preus

 • Forma de pagament: Els rebuts es domiciliaran i es carregaran el dia 1 de juliol.

Descomptes i beques

Només són aplicables a famílies empadronades a Lliçà d’Amunt i no són acumulables.

Els descomptes només s’apliquen als casals del matins i no s’apliquen als serveis complementaris (menjador i acollida).

Tipus de descomptes:

 • 25% per al segon germà/na inscrit a qualsevol dels casals.
 • 30% per a famílies monoparentals i nombroses (s’aplica a tots els membres inscrits). Cal presentar el carnet en vigor.
 • 15% per a socis/es de l’Espai Jove El Galliner (només al Casal Jove).

Beques d'acció social

 • Cal sol·licitar-les a la regidoria d’Acció Social del 10 al 17 d’abril, amb cita prèvia i presentant la documentació que acrediti la situació de necessitat econòmica i social: Llibre de família i DNI de tots els membres de la unitat familiar; Carnet família nombrosa o monoparental en vigor; Extracte bancari dels últims 3 mesos; Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge; Grau de discapacitat i/o de dependència reconegut d’algun dels membres de la unitat familiar.

Inscripcions

Les inscripcions es fan en línia del 17 d’abril al 7 de maig a través de l’oficina virtual de la regidoria d’Esports.

Instruccions

 • Abans de començar a fer la preinscripció s’ha de tenir preparada tota la documentació sol·licitada, que s’ha d’adjuntar en format pdf, jpg o jpeg.
 • Les preinscripcions es realitzen a través de l’oficina virtual de la Regidoria d’Esports. Es poden fer amb l’ordinador  o descarregant l’aplicació al mòbil.
 • Si l’infant o jove ja es va inscriure l’any passat, s’ha de entrar amb el nom d’usuari i contrasenya. En el cas de que no la recordin, han de clicar a l’opció “Recordar contrasenya” i introduir l’adreça de correu electrònic amb la que es van registrar l’any passat i rebran un correu on s’indica el nom d’usuari i l’enllaç per canviar la contrasenya.
 • Si no es va inscriure l’any passat, el primer pas és registrar a la persona participant a l’aplicació. El registre s’ha de fer amb les dades del/de la participant i s’ha de fer un registre per cada infant/jove.
 • Un cop dins de l’oficina virtual s'ha de realitzar la inscripció al casal corresponent adjuntant els documents sol·licitats. Les preinscripcions que arribin sense la documentació obligatòria adjuntada, seran anul·lades i s’hauran de realitzar de nou.

Documentació:

 • Dades bancàries (document que justifiqui la titularitat del compte corrent).
 • DNI o NIE de la persona titular del compte corrent (major d’edat).
 • Ordre de domiciliació SEPA omplerta i signada per la persona titular del compte corrent.
 • Cartilla de vacunes de la persona participant.
 • Targeta sanitària de la persona participant.
 • Full d’autoritzacions omplert i signat.

* Fora del període d’inscripció, no s’acceptaran inscripcions ni modificacions ni baixes. Només es retornaran imports en en casos de força major (malaltia, intervenció quirúrgica o accident). La sol·licitud de devolució s’haurà de realitzar mitjançant instància genèrica, adjuntant informe mèdic que no especifiqui motiu, però si en quin període de temps no pot realitzar activitat física. Les sol·licituds seran estudiades i valorades per una comissió formada pels tècnics i tècniques responsables dels casals.

Reunions informatives

 • Reunió informativa prèvia a les inscripcions: Dijous 13 d’abril a les 18.30 h a l’Ateneu l’Aliança
 • Reunió específica del Casal d’Esports:
  • Casal d’Esports Rosa Oriol: dilluns 12 de juny a les 18 h en aquesta escola.
  • Casal d’Esports Miquel Martí i Pol: dimarts 13 de juny a les 18 h en aquesta escola.
  • Casal d’Esports Pavelló: dimecres 14 de juny a les 18 h a la Biblioteca Ca l’Oliveres.
 • Reunió específica del Casal d’Estiu: Dilluns 12 de juny a les 18 h a l’escola Els Picots.
 • Reunió específica del Casal Jove: Dimarts 20 de juny a les 18 h a la Biblioteca Ca l’Oliveres

Dubtes o aclariments

Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a llam.casalmunicipal@llicamunt.cat indicant el nom i cognoms del/de la participant, telèfon de contacte i el motiu de la consulta i us atendrem el més aviat possible.

 

Casals d'estiu, esportiu i jove
Casals d'estiu, esportiu i jove